Ну що ж, доброго усім дня!

Сьогодні насправді по-весняному теплий гарний день, котрий надихає мене розпочати спілкування з Вами в рамках мого нового тематичного блогу.

Якщо Ви читаєте цей допис, напевно Ви зацікавилися тематикою мого блогу і Вам не байдужі питання заснування компаній в Україні, їхньої подальшої діяльності з аспектами та нюансами корпоративного права та управління,  а відтак, обіцяю Вам багато корисної та цікавої інформації з цього приводу.

Одразу хочу омовитися, що усі питання, котрих я буду торкатися у своїх дописах та котрі будуть присвячені товариствам з обмеженою та додатковою відповідальністю, мною розглядатимуться, коментуватимуться, виключно в рамках нового Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (далі на блозі – Закон про ТОВ, ТДВ.).

Отже, почати хочу із загальної інформації щодо існуючих організаційно-правових форм для реєстрації та ведення бізнесу в нашій країні.

Так, нарівні з такими формами товариств як товариство з обмеженою відповідальністю та акціонерне товариство існують і не зовсім звичні для ведення бізнесу товариства, такі як повне товариство,  командитне товариство та товариство з додатковою відповідальністю.

Для порівняння, За статистичними даними станом на 01/04/18 в Україні кількість зареєстрованих 

  • товариств з обмеженою відповідальністю складає біля 600 000, 
  • акціонерних товариств – до 15 000, натомість на порядок менше 
  • повних товариств – 2 757, 
  • товариств з додатковою відповідальністю – 1 421, ну й, власне,
  • командитних товариств – 376.

Тож буквально трішки оповім про особливості цих не дуже розповсюджених форм реєстрації бізнесу.

Отже, Товариство з додатковою відповідальністю (ТДВ)

господарське товариство, статутний капітал якого поділений на частки визначених установчими документами розмірів, учасники якого несуть відповідальність за зобов’язаннями товариства у розмірі своїх вкладів  до статутного капіталу, а у разі недостатності – також своїм майном у визначеному статутом товариства в однаково кратному розмірі до внеску кожного з них. Тому власне назва цієї форми і містить словосполучення «додаткова відповідальність».

Як бачимо, це такий собі різновид товариства з обмеженою відповідальністю. Основною відмінністю цієї форми від найбільш розповсюдженої форми, ТОВ, є саме ця додаткова відповідальність учасників. Проте розмір цієї відповідальності нічим не обмежений як в мінімальному розмірі, рівно і як у максимальному. Іншими словами ця додаткова відповідальність може складати 1 гривню на кожного учасника.

У разі визнання банкрутом одного з учасників ТДВ його відповідальність за зобов’язаннями товариства розподіляється між іншими учасниками цього товариства пропорційно до розміру належних їм часток у статутному капіталі.

За Законом про ТОВ, ТДВ максимальна кількість учасників у ТДВ не обмежена.

Характер системи органів управління ТДВ, власне як і відсутність вимоги до мінімального розміру статутного капіталу, нічим не відрізняється від органів управління ТОВ, так само збори учасників, директор або дирекція, а також наглядова рада, якщо її створення передбачене статутом.

Загалом норми Закону про ТОВ, ТДВ, що стосуються товариств з обмеженою відповідальністю застосовуються до товариств з додатковою відповідальністю, якщо вони не суперечать нормам Закону щодо останніх.

Повне товариство

Товариство, в якому всі учасники займаються спільною підприємницькою діяльністю і несуть солідарну відповідальність за зобов’язаннями товариства усім своїм майном.

Найменування повного товариства повинно містити імена (найменування) всіх його учасників, слова “повне товариство” або містити ім’я (найменування) одного чи кількох учасників з доданням слів “і компанія”, а також слів “повне товариство”.

Цей вид товариства є умовним розвитком ТДВ, адже у цьому товаристві учасники несуть відповідальність УСІМ свої майном. Ведення справ повного товариства, на відміну від інших товариств, де вищим органом управління є збори учасників та існують виконавчі органи, здійснюється або всіма учасниками, або одним, чи декількома, які виступають від імені товариства. В останньому випадку обсяг повноважень визначається дорученням, яке повинно бути підписаним іншими учасниками товариства.

Командитне товариство

Товариство, яке включає поруч з учасниками, які несуть відповідальність по зобов’язаннях товариства усім своїм майном, також учасників, відповідальність яких обмежується лише внесками у майно товариства.

Отже це, як бачимо, у свою чергу є умовним продовженням Повного товариства. На відміну від України, в західних юрисдикціях, наприклад у Польщі, така форма є доволі розповсюдженою.

У товаристві є Дійсні члени і Вкладники. Дійсні члени за своїми правами, відповідальністю нічим не відрізняються від учасників повного товариства. Вони точно так само несуть, наприклад, солідарну відповідальність за борги усім своїм майном. Кожен з дійсних членів має право виступати від імені товариства,укладати будь-які угоди. Тільки дійсні члени, які відповідають усім своїм майном, мають право приймати рішення, направлені на використання спільного майна товариства. Вкладники ж права голосу не мають. Вони є лише учасниками у розподілі прибутку на свій вкладений капітал. Частина прибутку, яка виділяється вкладникам командитного товариства, виплачується їм у вигляді процентів на їхні внески.

Наприкінці хотів би завважити, що усі ці форми товариств, які я зазначив, є діючими, а їхня державна реєстрація лише у певних аспектах відрізняється від реєстрації ТОВ, та є такою ж швидкою. Утім, на відміну від вже вдосконаленого законодавства, що регулює діяльність  ТОВ та ТДВ, повні та командитні товариства наразі залишаться на існуючих засадах функціонування.

20 квітня PLP Law Group за підтримки Міжнародного товариства польських підприємців в Україні провели семінар на тему: “Новий Закон України “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю”.  У своїй доповіді я представив основні новели закону, серед яких: новий порядок формування статутного капіталу товариства, особливості виходу учасника з товариства, запровадження інститутів корпоративних договорів.

Передбачається, що новий Закон про ТОВ сприятиме покращенню інвестиційного клімату, створенню нових підприємств та гарантуватиме учасникам ефективні механізми запобігання та вирішення корпоративних конфліктів.

Andrii Popko