18/06/19 – дедлайн для «старих» статутів ТОВ. Обов’язковість річних загальні збори учасників. Вартість чистих активів: пильнуй та виправляй.

Andrii PopkoКоментарі (0)

статут ТОВМетою цього допису є нагадування про окремі особливості Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», які пов’язані з необхідністю приведення статутів у відповідність до норм цього Закону до 18 червня поточного року, а також обов’язкового проведення щорічних загальних зборів учасників товариства з обов’язковими питаннями.

Відповідно до ч. 3 Глави VІІІ Перехідних положень Закону статути товариств з обмеженою відповідальністю, що діяли на момент прийняття цього закону, у разі не приведення їх у відповідність до положень Закону, втрачають законну силу.

Наголошую, що  до 18.06.2019 за подання документів для приведення статутів у відповідність до вимог чинного законодавства, адміністративний збір не справляється.

Проте вже з 18.06.2019 року, за подання документів для приведення установчих документів товариств з обмеженою відповідальністю, адміністративний збір вже буде справлятись, розмір якого складатиме у відповідності до п. 6 ч. 1 ст. 36 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» 580 гривень. Нагадую, що прийняття рішення про затвердження нової редакції статуту відбувається під час загальних зборів учасників. І, власне, тепер декілька слів про загальні збори.

Ще одним положенням Закону, котре має статус зобов’язального, є обов’язок учасників товариств з обмеженою відповідальністю проводити річні звітні загальні збори строком до 30.06 включно, якщо інше не передбачене Вашим статутом. До того ж у відповідності до ст. 31 Закону до порядку денного річних загальних зборів в обов’язковому порядку вносяться питання про розподіл чистого прибутку, про виплату дивідендів та їх розмір.

Тож одночасно з прийняттям рішень з вищезгаданих питань  річні збори учасників можуть прийняти рішення й про затвердження нової редакції статуту.

Наостанок ще про одну норму Закону, а саме про чисті активи товариства та про зобов’язання щорічного підрахунку вартості чистих активів у відповідності до ст. 31 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю». 

Законом встановлено обов’язок виконавчого органу товариства (в більшості товариств – директор) поточного підрахунку вартості чистих активів та контролю й моніторингу їхнього стану. Питання періодичності підрахунку вартості чистих активів має визначатися в статуті.

У випадку зниження більше ніж на 50% вартості чистих активів в порівняні з показником на кінець попереднього року виконавчий орган товариства зобов’язаний скликати позачергові загальні збори учасників протягом 60 днів з моменту такого зменшення, метою яких є подальше введення в дію ряду антикризових програм, спрямованих на покращення фінансового стану Товариства.

Якщо виконавчий орган ігнорує виконання своїх обов’язків, передбачених даною статтею Закону, він несе субсидіарну відповідальність по зобов’язанням товариства.

Зичу результативних річних зборів у Ваших товариствах! 

Power. Loyalty. Professionals.

***

Практичні аспекти реєстрації змін до відомостей про товариство

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post: