Статутний капітал товариства та вклади учасників товариства

Andrii PopkoКоментарі (0)

TOBСтатутний капітал 

Хочу звернути увагу на те, що Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» не вимагається обов’язково вказувати розмір статутного капіталу у статуті товариства, а це значить, що у разі, коли Ваш статут не містить розміру статутного капіталу та розміру часток учасників, то в разі будь-яких змін цієї інформації Вам не треба буде втрачатися на нотаріальні послуги стосовно реєстрації нової редакції статуту. Натомість відповідні зміни щодо розміру статутного капіталу та часток учасників будуть відображені у Єдиному державному реєстрі.

Розмір статутного капіталу товариства складається з номінальної вартості часток учасників товариства. Вартість часток учасників має бути виражена тільки у національній валюті України. Переважно у нерезидентів, котрі планують створити товариство в Україні, з’являються питання, подібні тому, чи можливо зафіксувати свій вклад у «твердій» валюті, наприклад в Евро. Пряма відповідь на таке запитання – ні. Але не варто забувати, що завжди можете обумовити ці моменти у Вашому корпоративному договорі!

Для зручності учасників товариства розмір їх частки може бути виражений у відсотках. Важливо, що при розрахунку розміру частки у відсотках вона має дорівнювати співвідношенню номінальної вартості частки учасника до розміру статутного капіталу. До слова, ця норма є відлунням непоодиноких випадків, коли відсоток частки, вказаний у статуті (наприклад. 50/50), не співпадав з арифметичним співвідношенням номінальної вартості часток (фактично 49.95/50.05), і тим користувалися непорядні учасники.

>> Більше корисної інформації на нашій сторінці <<

За Законом учасники товариства можуть заборонити змінювати співвідношення часток у статутному капіталі, прописавши відповідне положення у Статуті товариства. Це допоможе в першу чергу учасникам з маленькою часткою уникнути її знецінення у разі значного збільшення статутного капіталу одним із учасників, коли до прикладу йдеться про зовнішні інвестиції у товариство, ба більше, при інвестиції у вигляді поворотної фінансової допомоги, за умовою яких інвестор має повернути свої інвестиції в обумовлений термін.

Строк формування статутного капіталу товариства його учасниками становить 6 місяців з дня державної реєстрації, якщо інше не встановлено Статутом товариства.

Вклад учасника до статутного капіталу 

http://plp.kiev.ua/ua/Законом встановлено, що вклад учасника ТОВ може бути виражений у грошовій та не грошовій формі. У випадку внесення учасником до товариства вкладу у не грошовій формі, такий вклад повинен отримати грошову оцінку. Грошова оцінка такого вкладу затверджується одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства.  Слід звернути увагу, що вартість вкладу учасника за новим Законом не повинна бути меншою за номінальну вартість частки такого учасника.

Цікавим нововведенням є скасування заборони на формування статутного капіталу за рахунок коштів отриманих у кредит, під заставу. Також учасники зможуть вносити свої вклади до статутного капіталу у вигляді боргового зобов’язання.

Прострочення внесення вкладу

За новим Законом у разі прострочення або не повного внеску учасником свого вкладу, він має бути письмово попереджений виконавчим органом товариства про прострочення. У попередженні зазначається розмір невнесеного своєчасно вкладу та/або його частини та додатковий строк, наданий для погашення заборгованості. Законом передбачено, що додатковий строк не може перевищувати 30 днів. При цьому наслідки не внесення та/або не повного внесення учасником свого вкладу до статутного капіталу товариства протягом наданого додаткового строку залишилися тими самими, а саме:

  • про виключення учасника зі складу товариства;
  • про визначення порядку перерозподілу часток у статутному капіталі та сплату такої заборгованості учасниками;
  • про зменшення статутного капіталу на розмір неоплаченої частки;
  • про ліквідацію товариства,

Примітно, що в цій статті Закону чітко вказується на те, що учасника можна виключити зі складу товариства і жодних інших обставин, котрі би перешкоджали реалізації такого рішення, не існує.  Важливо, що під час голосування для прийняття одного з вищенаведених рішень, голоси, що припадають на учасника, який має заборгованість, не враховуються.

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: