Повне, командитне товариство та товариство з додатковою відповідальністю

Andrii PopkoКоментарі (0)

Ну що ж, доброго усім дня!

Сьогодні насправді по-весняному теплий гарний день, котрий надихає мене розпочати спілкування з Вами в рамках мого нового тематичного блогу.

Якщо Ви читаєте цей допис, напевно Ви зацікавилися тематикою мого блогу і Вам не байдужі питання заснування компаній в Україні, їхньої подальшої діяльності з аспектами та нюансами корпоративного права та управління,  а відтак, обіцяю Вам багато корисної та цікавої інформації з цього приводу.

Одразу хочу омовитися, що усі питання, котрих я буду торкатися у своїх дописах та котрі будуть присвячені товариствам з обмеженою та додатковою відповідальністю, мною розглядатимуться, коментуватимуться, виключно в рамках нового Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (далі на блозі – Закон про ТОВ, ТДВ.).

Отже, почати хочу із загальної інформації щодо існуючих організаційно-правових форм для реєстрації та ведення бізнесу в нашій країні.

Так, нарівні з такими формами товариств як товариство з обмеженою відповідальністю та акціонерне товариство існують і не зовсім звичні для ведення бізнесу товариства, такі як повне товариство,  командитне товариство та товариство з додатковою відповідальністю.

Для порівняння, За статистичними даними станом на 01/04/18 в Україні кількість зареєстрованих 

  • товариств з обмеженою відповідальністю складає біля 600 000, 
  • акціонерних товариств – до 15 000, натомість на порядок менше 
  • повних товариств – 2 757, 
  • товариств з додатковою відповідальністю – 1 421, ну й, власне,
  • командитних товариств – 376.

Тож буквально трішки оповім про особливості цих не дуже розповсюджених форм реєстрації бізнесу.

Отже, Товариство з додатковою відповідальністю (ТДВ)

господарське товариство, статутний капітал якого поділений на частки визначених установчими документами розмірів, учасники якого несуть відповідальність за зобов’язаннями товариства у розмірі своїх вкладів  до статутного капіталу, а у разі недостатності – також своїм майном у визначеному статутом товариства в однаково кратному розмірі до внеску кожного з них. Тому власне назва цієї форми і містить словосполучення «додаткова відповідальність».

Як бачимо, це такий собі різновид товариства з обмеженою відповідальністю. Основною відмінністю цієї форми від найбільш розповсюдженої форми, ТОВ, є саме ця додаткова відповідальність учасників. Проте розмір цієї відповідальності нічим не обмежений як в мінімальному розмірі, рівно і як у максимальному. Іншими словами ця додаткова відповідальність може складати 1 гривню на кожного учасника.

У разі визнання банкрутом одного з учасників ТДВ його відповідальність за зобов’язаннями товариства розподіляється між іншими учасниками цього товариства пропорційно до розміру належних їм часток у статутному капіталі.

За Законом про ТОВ, ТДВ максимальна кількість учасників у ТДВ не обмежена.

Характер системи органів управління ТДВ, власне як і відсутність вимоги до мінімального розміру статутного капіталу, нічим не відрізняється від органів управління ТОВ, так само збори учасників, директор або дирекція, а також наглядова рада, якщо її створення передбачене статутом.

Загалом норми Закону про ТОВ, ТДВ, що стосуються товариств з обмеженою відповідальністю застосовуються до товариств з додатковою відповідальністю, якщо вони не суперечать нормам Закону щодо останніх.

Повне товариство

Товариство, в якому всі учасники займаються спільною підприємницькою діяльністю і несуть солідарну відповідальність за зобов’язаннями товариства усім своїм майном.

Найменування повного товариства повинно містити імена (найменування) всіх його учасників, слова “повне товариство” або містити ім’я (найменування) одного чи кількох учасників з доданням слів “і компанія”, а також слів “повне товариство”.

Цей вид товариства є умовним розвитком ТДВ, адже у цьому товаристві учасники несуть відповідальність УСІМ свої майном. Ведення справ повного товариства, на відміну від інших товариств, де вищим органом управління є збори учасників та існують виконавчі органи, здійснюється або всіма учасниками, або одним, чи декількома, які виступають від імені товариства. В останньому випадку обсяг повноважень визначається дорученням, яке повинно бути підписаним іншими учасниками товариства.

Командитне товариство

Товариство, яке включає поруч з учасниками, які несуть відповідальність по зобов’язаннях товариства усім своїм майном, також учасників, відповідальність яких обмежується лише внесками у майно товариства.

Отже це, як бачимо, у свою чергу є умовним продовженням Повного товариства. На відміну від України, в західних юрисдикціях, наприклад у Польщі, така форма є доволі розповсюдженою.

У товаристві є Дійсні члени і Вкладники. Дійсні члени за своїми правами, відповідальністю нічим не відрізняються від учасників повного товариства. Вони точно так само несуть, наприклад, солідарну відповідальність за борги усім своїм майном. Кожен з дійсних членів має право виступати від імені товариства,укладати будь-які угоди. Тільки дійсні члени, які відповідають усім своїм майном, мають право приймати рішення, направлені на використання спільного майна товариства. Вкладники ж права голосу не мають. Вони є лише учасниками у розподілі прибутку на свій вкладений капітал. Частина прибутку, яка виділяється вкладникам командитного товариства, виплачується їм у вигляді процентів на їхні внески.

Наприкінці хотів би завважити, що усі ці форми товариств, які я зазначив, є діючими, а їхня державна реєстрація лише у певних аспектах відрізняється від реєстрації ТОВ, та є такою ж швидкою. Утім, на відміну від вже вдосконаленого законодавства, що регулює діяльність  ТОВ та ТДВ, повні та командитні товариства наразі залишаться на існуючих засадах функціонування.

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: