Андрій Попко

Партнер-Засновник PLP Law Group
Швидкий контакт

Обов’язкове підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціара. Загальні збори ТОВ у 2020 році

Andrii PopkoКоментарі (0)

1. Обов’язок підтвердження відомостей про
кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи

Що необхідно робити ?

Фірми, зареєстровані до набрання чинності Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», а Закон набрав чинності 28.04.2020, зобов’язані подати державному реєстратору інформацію про кінцевого бенефіціарного власника в складі окремої заяви, структури власності та інших документів. 

В цьому році необхідно підтверджувати відомості ?Коли ? 

Так, необхідно. Але..

Законом визначено, що юридичні особи, зареєстровані до набрання чинності цим Законом, подають державному реєстратору інформацію протягом трьох місяців з дня набрання чинності нормативно-правовим актом, яким буде затверджена форма та зміст структури власності. Натомість відповідний затверджений  акт наразі відсутній. Іншими словами відлік трьох місячного строку, ще не розпочато.

Чи потрібно звітувати щорічно ? Коли та в якому порядку ?

Так.

Для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника щорічно, починаючи з наступного року з дати державної реєстрації юридичної особи, протягом 14 календарних днів подаються такі документи:

  1. заява про підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника;
  2. структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства;
  3. витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи – нерезидента в країні її місцезнаходження – у разі, якщо засновником юридичної особи є юридична особа – нерезидент;
  4. нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, – для фізичної особи – нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, – для фізичної особи – резидента.»

Наприклад, якщо юридична особа зареєстрована 10 лютого 2020 року, то обов’язок щодо подання документів виникає з 10 лютого 2021 року та до 24 лютого необхідно подати підтвердження відомостей до державного реєстратора.

Якщо в структурі кінцевих бенефіціарів відулися поточні зміни наприклад зміна прізвища, ім’я, зміна паспортних даних, зміна адреси реєстрації тощо?

Необхідно протягом 30 робочих днів повідомляти державного реєстратора з моменту настання змін до відомостей про кінцевих бенефіціарів, які подавались державному реєстратору

Які штрафи  у разі порушення ?

Неподання або несвоєчасне подання державному реєстратору тягнуть за собою накладення штрафу на керівника юридичної особи або особу, уповноважену діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 17 000,00 до 51 000,00 гривень. 

2. Проведення щорічних Загальних
зборів учасників у 2020 році

Частиною другою статті 31 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» визначено, що річні загальні збори учасників скликаються протягом 6 місяців наступного за звітним, якщо інше не встановлено законом. Тобто ТОВ, котрі були зареєстровані у 2019 році, мають  провести загальні збори учасників не пізніше 30 червня 2020 року

Питання, які обов’язково мають бути розглянуті на Загальних зборах учасників:

  1. Про розподіл чистого прибутку товариства. 
  2. Про виплату дивідендів та їх розмір. 

Утім згідно з Прикінцевими та перехідними положеннями Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» визначено, що проведення загальних зборів учасників у 2020 році в строки, встановлені цим Законом під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), не є порушенням цього Закону. 

Річні загальні збори учасників за результатами 2019 фінансового року мають бути проведені у строк не пізніше трьох місяців після дати завершення карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19).

Нагадаємо, що Карантин в Україні продовжено до 31 липня 2020 року.

Power. Loyalty. Professionals. 

***


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/emarketi/domains/corplawyerua.com/public_html/wp-content/themes/thesis_189/lib/classes/comments.php on line 43

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: