Недосконалість процедур обтяження частки у статутному капіталі товариства Або дуалізм державної реєстрації обтяження частки

Andrii PopkoКоментарі (0)

статутному капіталі товаристваДоволі часто учасники товариств з обмеженою відповідальністю з метою захисту свої частки від протиправної перереєстрації частки на третіх осіб (або в разі корпоративного конфлікту з іншими учасниками товариства, або в разі рейдерських дій третіх осіб) вдаються до застосування запобіжних заходів у вигляді обтяження частки фінансовими зобов’язаннями, наприклад через відносини «позикодавець-позичальник».

Так, відповідно до ст. 576 Цивільного Кодексу України та ст. 4 ЗУ «Про заставу» предметом застави може бути майно та майнові права, що може бути відчужене заставодавцем і на яке може бути звернене стягнення.

Між учасником-«позичальником» та наперед визначеним (афілійованим з особою-позичальником) позикодавцем укладається договір позики. Договір позики не підлягає нотаріальному засвідченню, якщо сторони не домовились про інше. У свою чергу для забезпечення виконання зобов’язання позичальника, яке виникло в нього за договором позики, укладається договір застави частки у статутному капіталі Товариства, що є підставою для виникнення застави. Варто окремо наголосити, що частка в статутному капіталі, що є предметом застави, обов’язково має бути сплачена повністю. І далі здійснюєте необхідні реєстраційні дії щодо внесення відповідної інформації до потрібних державних реєстрів.

Схематично увесь процес ніби виглядає вельми просто. АЛЕ!

Ви успішно подолали етап укладення договорів позики і застави й  тепер на підставі ст.577 ЦКУ волієте здійснити державну реєстрацію обтяження частки в Державному Реєстрі обтяжень рухомого майна. І тут Ви стикається з першим непорозумінням: жоден державний орган, який діє у сфері державної реєстрації юридичних осіб, не здійснює реєстрації застави! Єдиний суб’єкт, до якого слід звертатися для державної реєстрації застави, є нотаріус. Однак в такому разі будьте певні, що нотаріус буде наполягати на нотаріальному посвідченню Договору застави, хоча Кодексом напряму це не передбачено!

За умовами Договору застави учасник, що виступає заставодавцем, передає у заставу кредитору-заставодержателю свою частку у статутному капіталі Товариства, при цьому право власності залишається безумовно у заставодавця. Наче все зрозуміло й прозоро, аж НІ. Ви можете натрапити на друге непорозуміння – непоодинокі суб’єктивні підходи нотаріусів щодо обов’язковості надання згоди іншими учасниками товариства на передачу частки учасником у заставу. Такі судження нотаріусів є хибними, адже процес застави апріорі не передбачає передачі частки у власність заставодержателя на відміну від закладу, ст..575 ЦКУ. Для укладення Договору застави частки в статутному капіталі  згода інших учасників Товариства не вимагається!

Ви здолали й другий етап оформлення застави на частку, а саме відповідний запис до Державного Реєстру обтяжень рухомого майна внесений, на підтвердження чого нотаріус видає Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна. Ви відчуваєте себе піднесеними і відчуття власної корпоративної безпеки Вас заколихує, але не варто одразу відкорковувати шампанське)) А яким же чином держреєстратори дізнаються про те, що Ваша частка обтяження та передана в заставу?! Адже держреєстратор при внесенні змін до складу учасників товариства або розміру часток НЕ зобов’язаний перевіряти Реєстр обтяжень рухомого майна!

Головна проблема полягає в тому, що два державні реєстри (Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДРЮО) та Державний реєстр обтяжень рухомого майна) в автоматичному  режимі інформацією не обмінюються. Ба більше, не передбачено в Законі України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» такої реєстраційної дії як внесення запису до відомостей в ЄДРЮО про розмір часток учасників товариства інформації про обтяження частки.

Таким чином результат усіх Ваших дій щодо обтяження частки нівелюється на цьому етапі. Єдине, чим можливо зарадити проблемі в цьому випадку, це подати держреєстратору інформаційний лист, в котрому зазначити про факт обтяження та просити зареєструвати його як повідомлення, котре насправді не буде мати для держреєстратора, котрому наприклад принесуть сфальшовані документи на відчуження Вашої частки на користь третьої особи, жодного значення((

Тому, шановні чиновники з Мінюсту, давайте вирішимо цю проблему та якнайшвидше вирішимо питання сполучення двох реєстрів в частині автоматичної передачі даних про обтяження часток в товариствах з Реєстру обтяжень рухомого майна.

Безмежно Ваш.

Power. Loyalty. Professionals.

*****

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: