ЗАКОН В ДІЇ!!!

Andrii PopkoКоментарі (0)

ТОВНу ось й настав той омріяний багатьма учасниками та майбутніми засновниками товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю, а також правниками, хто практикує у практиці корпоративного права, перший робочий день після набуття чинності новим Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю.

З огляду на результати консультацій, наданих нашим клієнтам у зв’язку з набуттям чинності новим Законом, зазначу, що найбільш незрозумілим та спірним положенням Закону виявився п.3 Гл.VIII Прикінцевих та перехідних положень, а саме щодо приведення статутів товариств у відповідність до Закону. Тому сьогоднішній допис хочу присвятити саме цьому питанню.

Нагадаю, що Законом передбачене ОБОВ’ЯЗКОВЕ приведення статуту товариства у відповідність до Закону ТІЛЬКИ В РАЗІ внесення будь-яких змін до статуту товариства. До речі, за внесення змін до статуту у зв’язку з приведенням його у відповідність до Закону адміністративного збору за держ. реєстрацію змін не сплачується.

В іншому випадку загальним правилом є те, що положення статуту Вашого товариства, що не відповідають Закону, відсьогодні та впродовж року є чинними в частині, що відповідає законодавству станом на 17/06/18.

Таким чином Законом зафіксований стан приписів законодавства, що регулюють товариства, станом на 17 червня 2018року; іншими словами, зміни до законодавства, якщо такі будуть відбуватися після цієї дати, не враховуватимуться як такі для статутних положень, що не приведені у відповідність до Закону.  При цьому не забуваємо, що Закон України «Про господарські товариства» втратив чинність ЛИШЕ в частині регулювання товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю, в інших частинах він є діючим Законом.

Розглянемо на прикладі реалізацію цього положення Закону щодо невідповідності положень статуту.

Отже, до прикладу, статут вашого товариства містить положення про посадових осіб товариства, в якому передбачене наступне:

«Посадові особи товариства впродовж виконання своїх посадових обов’язків повинні зберігати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію і несуть за її розголошення відповідальність, передбачену чинним законодавством України та установчими документами товариства

Визначення строку виконання зобов’язань щодо збереження комерційної та конфіденційної інформації (впродовж виконання своїх посадових обов’язків) в цілому відповідає нормі ст.23 Закону України «Про господарські товариства», але в частині строків виконання зобов’язань визначає його обмеженим на відміну від приписів Закону України «Про ТОВ та ТДВ» , де встановлено ще й додатковий строк, а саме:

«ЦЯ заборона діє також протягом року з дати припинення (розірвання) договору між посадовою особою і товариством, якщо інше не встановлено таким договором

Таким чином, норма статуту щодо строків виконання зобов’язань у діючій редакції буде діяти в термін до 17/06/19, після чого втратить свою чинність.

З цим зичу Вам гарного сонячного дня та досконалих корпоративних рішень для Ваших ТОВ та ТДВ))

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: